Jak można zabezpieczyć instalację elektryczne?

0 Comments

Teraz ciężko jest sobie wyobrazić życie bez technologii i elektryczności. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – zakłada się je wszędzie. Pamiętajcie jednak że prąd może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia a nawet i życia. Właśnie przez to uwagę należy zwrócić na to, by instalacja była odpowiednio zabezpieczona. Odpowiednie zabezpieczenie potrzebujemy po to, aby ochronić wszelkie urządzenia elektryczne przed zapaleniem się. Takie zabezpieczenie najczęściej umieszcza się w rozdzielnicy głównej, którą możemy spotkać obok wejścia do domu.

Jakie są źródła spięć w instalacjach?

Źródłami spięć i przepięć w instalacjach elektrycznych mogą być:

 • wyładowania atmosferyczne,

 • wyładowania atmosferyczne w napowietrzną linię zasilającą,
 • uderzenie pioruna w dach,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie są źródła zabezpieczeń?

  Wyłączniki nadprądowe

  Inaczej mówiąc bezpieczniki chronią instalację przed skutkami po wystąpieniu zwarcia bądź nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie jest zakładane dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Ochraniają one instalacje przed porażeniem podczas dotyku pośredniego i bezpośredniego. Czym jest kontakt pośredni? Kontakt pośredni to na przykład dotknięcie urządzenia, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji.Z kolei kontaktem bezpośrednim jest przykładowo dotknięcie przewodu pod napięciem. W tym wypadku działanie wyłączników jest to porównywanie prądu płynącego w przewodzie fazowym i neutralnym. Kiedy pojawi się różnica przekraczająca ich prąd uruchomienia, jest szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Inaczej ochronniki przeciwnapięciowe. Ochronniki przeciwnapięciowe to urządzenia które chronią instalację elektryczną przed przepięciami. Są one budowane na bazie iskierników lub warystorowe. Te urządzenia są alternatywną drogą przepływu dla prądu piorunowego. Jeśli ich nie ma, to prąd przedostaje się do instalacji elektrycznej i wszelkich podłączonych do niej urządzeń.