Komory chłodnicze – na jakiej zasadzie działają i gdzie są używane

0 Comments

Chłodnictwo jest działem techniki, który zajmuje się odprowadzaniem ciepła ze środowiska, chłodzonego w celu otrzymania i zachowania temp. niższych od ciepłoty otoczenia. Największe zastosowanie odnajdziemy w utrwalaniu żywności. 

Komora chłodnicza to oscięta przestrzeń otoczona przegrodami o sporej szczelości cieplnej oraz paroszczelności, w której utrzymywana jest stała temperatura zgodna z wymaganiami dotyczącymi przechowywanych produktów. 

W zależności od zachowywanych temperatur, komory dzielą się na:

    • komory chłodnicze – zakres temp. 0 do +10C

    • komory mroźnicze – zakres temp. -5 do -25C

    • komory morźnicze głębokiego mrożenia – temp. ok. – 30C

    • komory z atmosferą kontrolowaną. 

Chłodnie to profesjonalne rozwiązania przeznaczone do przechowywania produktów świeżych, mrożonych w określonych temperaturach. 

Komora chłodnicza wyposażona jest w chłodnię i agregat chłodniczy, które pozwalają zredukować i zachować stałą temperaturę we wnętrzu. 

Zależnie od warunków technicznych budynku oraz indywidualnych wymagań jesteśmy w stanie wyszczególnić komory murowane wolnostojące, modułowe, wykonane z płyt poliuretanowych oraz montowane całościowo we wnętrzu budynku. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa materiał, z którego wykonane są komory chłodnicze cechuje się wysoką odpornością na ściskanie i gnicie, bezwonnością, ognioodpornością a także statecznością chemiczną. Jest on także bezproblemowy do utrzymania w czystości oraz, a także pozwala na utrzymanie wysokich wymagań sanitarnych.  

Komory chłodnicze używane są m.in. w zakładach produkcyjnych, przetwórniach oraz przechowalniach jarzyn, restauracjach a także w placówkach medycznych. 

Urządzenia te tworzą również niezbędny kawałek wyposażenia samochodów-chłodni, czyli pojazdów służących do transportu żywności, leków a także innych substancji chemicznych. 

Warunki, które muszą zostać spełnione w chłodni, są zależne od gatunku przechowywanych w niej wytworów. Temperatura wymagana w chłodni może też być zależna od oczekiwanego czasu przechowywania, a również od tego, czy będzie umieszczony świeży produkt, który później będzie zamrożony.

Komora chłodnicza składa się nie tylko ze ścian, podłogi, sufitu i drzwi. Jest to szereg zastosowań technologicznych, które mają nacelu zdołać zachować ustaloną temperaturę we wnętrzu urządzenia. W komorach należy również utrzymywać właściwy poziom wilgotności oraz intensywność przepływu powietrza. 

Jak działa agregat chłodniczy?

Agregat chłodniczy jest sercem każdej komory chłodniczej. Jest to urządzenie mające na celu chłodzenie płynu procesowego. Składa się on z pojedynczego mechanizmu typu Monoblok, a także całościowej instalacji typu split w skład w której wchodzi agregat, chłodnica i instalacja łącząca oba urządzenia. Agregaty chłodnicze można znaleźć wszędzie tam, gdzie zminimalizowana temperatura jest niezbędna do przechowywania towarów lub utrzymania ściśle określonych założeń. Funkcjonowanie agregatu chłodniczego zbliżone jest do pracy innych urządzeń chłodniczych jak np. klimatyzacji. Oparte jest ono na kompresji lub absorbcji pary. Cały proces rozpoczyna się w podstawowym podzespole, czyli parowniku, gdzie panuje niska temperatura oraz jednocześnie niskie ciśnienie, krąży freon, czyli czynnik chłodniczy. Początkowo znajduje się on w stanie ciekłym, jednalże pobierając energię cieplną od wyrobów przetrzymywanych we wnętrzu komory chłodniczej zaczyna parować. Agregat zasysa czynnik chłodniczy i zwiększa ciśnienie, a także podnosi temperaturę. W kolejnym kroku zostaje przetransportowany do skraplacza, w którym to miejscu rozpoczyna się proces jego skraplania. Tym oto sposobem oddaje on zgromadzoną dotychczas energię. Kiedy czynnik roboczy przeniesie się ponownie do stanu ciekłego jest przenoszony do tzw. zaworu dławiącego – funkcją tego elementu jest obniżenie ciśnienia płynu, a w związku z tym znaczące obniżenie jego temperatury. W momencie, w którym czynnik chłodniczy ponownie trafia do parownika cykl chłodzenia rozpoczyna się od nowa. 

Chłodnictwo przemysłowe – zarys historii 

Pierwsze użycie komór chłodniczych sięga czasów zamierzchłych. Do magazynowania żywności używano rozpadliny wydłubane w lodzie ewentualnie śniegu. Już wtedy usiłowano w ten sposób wydłużyć świeżość posiadanych wyrobów. W historii ludzkości woda w postaci lodu miała przez długi okres czasu zastosowanie. Właściwie lodem posługiwano się do połowy XX wieku, a i dzisiaj lód jest stosowany w magazynach chłodu. 

Początkowe lata dwudziestego wieku to przede wszystkim chłodnictwo przemysłowe oparte na takich czynnikach jak amoniak a okresowo dwutlenek węgla. 

Chłodnictwo przemysłowe dostarcza możliwości dla wielu branż na całym świecie. Mimo iż kojarzy się głównie z chłodniami i mroźniami, oferuje o wiele więcej zróżnicowanych zastosowań, których zadaniem jest zapewnienie ustalonych warunków do przechowywania wyrobów oraz wykonywania określonych procesów przemysłowych. 

Chłodnictwo przemysłowe to również systemy, które są wykorzystywane w kompleksach użytkowych i komercyjnych. Rozwijająca się wielorakość systemów chłodniczych decyduje o tym, że branża chłodnicza ciągle się rozwija. 

Porównywalnie jak w innych branżach, także w chłodnictwie przemysłowym coraz większą wagęuwagęprzywiązuje się do rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Rozwiązania te odznaczają się wysoką skutecznością, jednocześnie ograniczając zapotrzebowanie na energię lub korzystają z odnawialnych źródeł energii. W każdym kolejnym eoku chłodziwa stosowane w układach chłodzenia szaf chłodniczych cechują się coraz to mniejszą szkodliwością dla otoczenia a w przyszłości mają zostać zastąpione przez naturalne czynniki chłodnicze. 

Ile dokładnie kosztuje budowa komory chłodniczej?

Faza projektowania komory chłodniczej jest podstawą skuteczności przyszłej instalacji. Również od tego w jaki sposób będzie zaprojektowana instalacja do mroźni zależy jej finalny koszt. Zależnie od specyfikacji produktów powinno wybrać odpowiedni rodzaj konstrukcji, który zapewni optymalne warunki do magazynowania. 

Najważniejszym czynnikiem, który przesądza o koszcie budowy komory chłodniczej jest wielkość pomieszczenia oraz,a także jego przeznaczenie. Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na koszt jest poziom temperatury jaki ma być utrzymany w pomieszczeniu. Ważne jest tu dopasowanie wydajności agregatu chłodniczego, który pozwoli uzyskać stałą temperaturę powietrza. Równie istotne jest miejsce montażu chłodni. Należy bowiem wziąć pod uwagę grubość ścian, których funkcja to efektywnie oddzielać zewnętrzną temperaturę od tej, która panuje w chłodni. Warstwa izolacyjna i to jaka zostanie wybrana w najbardziej” rzutuje na przyszłe koszty utrzymania pomieszczenia chłodniczego. 

Podczas projektowania komory chłodniczej warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak często pomieszczenie będzie odwiedzane przez osoby trzecie i jak dużo towaru będziezostanie w nim składowane. Poziom zaawansowania konstrukcji oraz konieczna moc, która musi wychłodzić powierzchnię użytkową, a również jej wyposażenie np. meble chłodnicze to kolejne czynniki, które mają wpływ na cenę montażu chłodni.