Obora – jakie jest jej wyposażenie?

0 Comments

Obora dla bydła mlecznego będzie się lekko różnić od obory dla bydła mięsnego. Głównym powodem jest to, że zwierzęta hodowane na mięso są większe niż te mleczne. Z tego powodu budynek, który ma być oborą powinien być dostosowany do wielkości krów. Dodatkowo podczas chowu krów mlecznych konieczna jest przestrzeń na dojarki – podczas hodowli krów opasowych tego problemu nie ma.

Gdzie mieszkają krowy mleczne, a gdzie opasowe?

Dzisiaj niezmiernie często widzi się sytuacje, gdzie bydło opasowe w miesiącach wiosennych i letnich przebywa na pastwisku, a w chłodniejsze dni zwierzęta stoją w oborach. Krowy mięsne nie wymagają szczególnie adaptowanych obór. W większości wystarczająca jest wyścielona słomą stodoła. Widywany jest też model, w którym zwierzęta przebywają 365 dni na pastwisku i mają jedynie dojście do pewnego pomieszczenia, w którym mogą się ukryć podczas śniegu lub też dużego mrozu.

W przypadku krów mlecznych przeważnie nie wykorzystuje się chowu na pastwisku. Żywienie bydła mlecznego ma bardzo duży wpływ na to jakiej jakości będzie mleko i jak dużo krowa będzie je miała. Z tego powodu bydło mleczne przeważnie będzie stało w oborach, żeby mieć nadzór nad tym ile i jakie jedzenie krowy zjadają.

Jakie są typy obory dla krów?

Tak samo krowy opasowe, jak i mleczne można hodować w oborach stanowiskowych albo wolnostanowiskowych. Systemy wolnostanowiskowe mogą się dzielić na ściołowe i bezściołowe i najczęściej spotykanym systemem są te z głęboką ściółką.

Istnieje umowna reguła, że budynki stanowiskowe budowane są w przypadku kiedy hodowca ma 40 lub mniej sztuk bydła. Wolnostanowiskowe za to będą w przypadku kiedy hodowca posiada mięso-mleczny chów lub więcej niż 40-50 bydła opasowego. Warto wiedzieć, że w przypadku obór wolnostanowiskowych niezbędne jest stworzenie oddzielnego miejsca, tzw. izolatki, dla krów chorych albo takich, u których podejrzewamy, że mogą być chore.

Obory stanowiskowe to pomieszczenia, w których istnieją wydzielone stanowiska, w których krowy są przywiązane liną do jednego miejsca. Często widziane są w tego typu oborach ruszta dla bydła, które pokazują model stanowiskowy bez zastosowania ściółki i ograniczają obowiązki w trakcie codziennej opieki nad zwierzętami. Obok każdej przegrody zwierzę musi posiadać poidło i żłób. Wymiary rusztu dla bydła nie będą zawsze takie same – są one dostosowywane do wielkości i wagi bydła. W związku z tym możemy wyróżnić stanowiska krótkie, średnie i długie.

Jakie jeszcze akcesoria są w oborze?

Przy oborze wolnostanowiskowej bez ściółki popularne są ażurowe podłoża, które posiadają wydzielone legowisko. Legowisko bardzo często wyłożone jest właściwą matą np. gumową.

Przy pomieszczeniach ściołowych konieczne jest wykorzystanie ściółki. Idealnie do tego sprawdzi się słoma.

Jeżeli budujemy oborę uwięzową i planujemy nabyć ruszta dla bydła, to niezbędne będzie użycie maty gumowej albo piasku. W kwestii stanowisk ściołowych – słoma, którą trzeba każdego dnia sprzątać i wykładać nową.

W przypadku hodowli krów mlecznych niezmiernie istotne jest zapewnienie im światła dziennego, dlatego, że wpływa to na jakość i ilość mleka, które krowy mają. Przy tego typu hodowli konieczne jest także znalezienie miejsca na halę udojową, która powinna być wyposażona w dojarki.

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest stworzenie odpowiedniego mikroklimatu. Wpływa to na zdrowie i wydajność krów. Aby mikroklimat był odpowiedni trzeba zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne. Dosyć ważny jest również materiał, z którego wykonano budynek i jego kubatura oraz metoda hodowania krów. Krowy preferują przebywać w niższych temperaturach. Idealna będzie więc taka w granicach od -7 do 18℃. Jeżeli krowy mieszkają w głębokiej ściółce to temperatura niewątpliwie będzie niewiele wyższa. Na dodatek należy zadbać o przepływ powietrza – bydło mieszkając w zamkniętych pomieszczeniach emituje CO2, ciepło oraz parę wodną. Jeżeli nie będzie tam dobrej cyrkulacji powietrza, mieszkanie w budynku może być niebezpieczne. Jeśli nie ma możliwości aby zapewnić naturalną wentylację to konieczne będzie zamontowanie mechanicznej. Wtedy trzeba szczególnie sprawdzić rozmieszczenie otworów nawiewnych, tak żeby były rozmieszczone mniej więcej równomiernie i żeby zimą powietrze nie było skierowane bezpośrednio na zwierzęta.