797-PACZKI (797-722-954)

AWARIA SERWISU !!! Polityka prywatności


AWARIA SERWISU !!!AWARIA SERWISU !!!


Użyte w Polityce Prywatności terminy oznaczają odpowiednio:

 

1)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zarejestrowana bądź niezarejestrowana w Serwisie, akceptująca i spełniająca warunki Regulaminu, korzystająca z jakiejkolwiek jego funkcjonalności, w szczególności zlecanie Serwisowi Alpaczki.pl, poprzez złożenie zamówienia, wykonanie Usługi.

2)      Regulamin – Regulamin serwisu zawarty na stronie www.alpaczki.pl;

3)      Przewoźnik – podmiot zewnętrzny świadczący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Usługi Kurierskie i Usługi Dodatkowe we własnym imieniu na rzecz Klienta:

a)      DPD - DPD Polska Sp. z o.o., KRS: 0000028368,

b)      InPost – InPost S.A., KRS: 0000536554,

c)      Poczta Polska – Poczta Polska S.A., KRS: 0000334972,

jak również osoba dokonująca Usługi Kurierskiej w imieniu jednego z wyżej wymienionych podmiotów, działająca na podstawie zawartej z nim umowy;

4)      Serwis – zespół osób związanych z Usługodawcą, wykorzystujących zbiór wartości materialnych i niematerialnych, w tym doświadczenie i kontakty handlowe, w celu świadczenia Usług na najwyższym poziomie, w kontakcie bezpośrednim z Klientem lub przy pomocy serwisu internetowego www.alpaczki.pl;

 

EE Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników i adresatów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dane osobowe są przetwarzane przez EE Sp. z o.o. zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. Zm).

 

§ 2

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi za pośrednictwem serwisu Alpaczki.pl oraz na przesłanie drogą elektroniczną informacji handlowych na temat usług Alpaczki.pl

 

§ 3

Wśród pobieranych i zapisywanych przez serwis Alpaczki.pl w momencie składania zamówienia informacji znajdują się: imię i nazwisko, adresy, numery telefonów oraz adresy e-mail.

 

§ 4

Dane osobowe zebrane przez serwis Alpaczki.pl nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela poza Przewoźnikami współpracującymi (określonymi w Regulaminie) z Serwisem Alpaczki.pl lub na wyraźne wezwanie organów sądowych, policyjnych, śledczych.

 

§ 5

Jako Klient masz prawo do wglądu do przechowywanych przez Serwis danych oraz ich modyfikacji lub usunięcia.

 

§ 6

Strona internetowa serwisu Alpaczki.pl  korzysta z plików "cookies" zapisywanych w przeglądarce w celach: świadczenia usług, statystycznych i reklamowych.