WÓZKI WIDŁOWE – CO WARTO O NICH WIEDZIEĆ

0 Comments

Sektor transportu i logistyki stale się rozrasta. Jest to wywołane różnymi przyczynami – postępem technologicznym, zmianami w spojrzeniu konsumenckich czy pandemią. Skutkiem owego rozwoju jest potrzeba na coraz rozleglejszą miejsca magazynowej. Asortyment powinny być przechowywane w danych warunkach. Aby umożliwić ich przewóz w na obszarze hal korzysta się wózki widłowe. Użycie wózków widłowych to następna z wyników rozkwitu całej dziedziny. Do czego konkretnie stosuje się potocznie nazywanych “widlaków”?

Użyteczność wózków widłowych

Wózki widłowe są urządzeniami mechanicznymi napędzanymi motorem. Podstawową ich przymiotem jest transport towarów na krótkich dystansach. Zazwyczaj towary transportowane są w obrębie magazynu zamkniętego lub otwartego, albo na obszarach budowy. Wózki widłowe służą do transportu produktów o kilkutonowej masie. Produkty najczęściej ustawiany jest na paletach, co usprawnia ruch. Mogą do układać palet na sporych poziomach. Dają możliwość też składować palety na niższych wysokościach i przewozić sprzęt niewymiarowe, które nie wchodzą się na paletach. 

Do operowania wózkiem widłowym, zgodnie z normami, wymagane jest posiadanie konkretnych uprawnień. Ponadto wszystkie wózki powinny być odpowiednio przystosowane i wyposażone w klakson i świetlne. Pozwala to zapewnić maksimum bezpieczeństwo zarówno użytkownika pojazdu, jak i osób będących w pobliżu. 

Mnogość funkcji wózków widłowych wiąże się z mnogością ich typów. Różne rodzaje wózków widłowych przystosowane są do pewnych wymagań operatorów i warunków w jakich mają być używane. Biorąc pod uwagę możliwości transportowe, przedstawić możemy wózki naładowne, podnośnikowe, boczne, skrętne i tradycyjne. Każdy z nich wykorzystywany jest w danych warunkach. W celu zaoszczędzenia powierzchni magazynowej zazwyczaj wybiera się wózki boczne, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie typy napędu występują w wózkach widłowych?

Ważnym czynnikiem według, którego można dokonać podziału wózków widłowych jest rodzaj ich zasilania. Odpowiedni typ napędu determinuje to gdzie użytkowany będzie pojazd. Są różne rodzaje rozwiązań technicznych:

Wózki widłowe o zasilaniu spalinowym – napędzane benzyną – najlepiej sprawdzają się na obszarach budowy, w przestrzeniach gdzie warunki bywają trudne, a transportowany ładunek jest masywny, często wielkogabarytowy. Charakteryzują się dużą mocą i odporność. Przez wzgląd na wydzielane spaliny można używane tylko na otwartych przestrzeniach.

Wózki widłowe napędzane prądem – zasilane energią elektryczną, są wyposażone w baterie. Używane są się głównie w zamkniętych pomieszczeniach – halach, magazynach. Wyróżnia je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do poruszania się po wąskich przestrzeniach. Ich siłą jest fakt, że są zeroemisyjne.

Wózki widłowe z zasilaniem LPG – używają z gazu LPG, który stanowi ich napęd. Instalacje gazowe zakładane w wózkach widłowych są ekologicznym i dosyć bezpiecznym typem napędu. Ponadto są ekonomiczne. Dają możliwość szybkie poruszanie się pojazdu i skuteczną realizację założonych zadań. Przydają się praktycznie w każdych warunkach – są wykorzystywane zarówno w przestrzeniach otwartych, jak i zamkniętych. 

Impco – czołowy współtwórca instalacji LPG dla wózków widłowych 

Jednym z najlepszych współtwórców instalacji gazowych i komponentów do wyżej wymienionych jest firma z USA IMPCO.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pięćdziesiąt lat stała się światowym liderem dostaw instalacji paliwowych opartych o gaz. Tworzy ona składniki znajdujące swoje użytek w różnych branżach przemysłu. Jej towar stanowią alternatywę dla benzynowych silników stosowanych podczas etapie produkcji i transportu. Zmiana formy zasilania sprawia, że cena eksploatacji pojazdów są niższe. Produkowana energia dzięki właściwym filtrom i charakterystyce gazu jest mniej emisyjna. Daje to korzyść tak dla dostawców, konsumentów, jak i dla otoczenia. 

Środowisko jest tu istotne. W nawiązaniu do zaostrzeniem polityki emisyjnej krajów, rządy ustanawiają reguły dla różnych gałęzi przemysłu i gospodarki. proekologicznych rozwiązań wyprodukowanych przez IMPCO ułatwia klientom zmieszczenie się w narzuconym odgórnie normom dotyczącym wytwarzania spalin.

Produkty IMPCO to szereg rozwiązań – od podstawowych części zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory dostarczane przez IMPCO, odpowiadające za obniżenie ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z ciekłego w lotny, są dużo mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO dzięki współpracujących dealerów sprzedaje też przepustnice i gaźniki, łączące w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Komponenty te odpowiadają za doprowadzenie napędu do silnika. Ponadto producent dostarcza mniejsze składniki układów zasilających bazujących na gazie. Zatem można w jego katalogach znaleźć wszelkiego rodzaju węże, przyłącza, rurki, filtry.

Dziesięcolecia na rynku w trakcie IMPCO awansowało wiodącym producentem w swoim dziedzinie powodują, że wielu operatorów wózków widłowych korzysta właśnie z ich pracy. Składniki do instalacji gazowych IMPCO sprawiają, że produkty końcowe jakimi są wózki widłowe mocniejszymi i zwiększają ich wartość.