797-PACZKI (797-722-954)

AWARIA SERWISU !!! Zmiany w regulaminie

AWARIA SERWISU !!! Zmiany w regulaminie

Dodano: 24-05-2018


AWARIA SERWISU !!!


Szanowny Użytkowniku, 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy związane z ochroną danych osobowych.


AWARIA SERWISU !!!

Korzystając z serwisu Alpaczki.pl, wprowadzasz do systemu swoje lub dane Twoich klientów, które powierzasz nam do przetwarzania. Pamiętaj, że powierzasz nam je tylko w celu realizacji usługi. Powierzenie przetwarzania powinno być uregulowane umową, którą jako Administrator danych osobowych zawierasz z nami - Procesorem danych. RODO pozwala nam na zawarcie tej umowy drogą elektroniczną, dlatego w związku ze zmianami prawnymi przygotowaliśmy nowy regulamin usługi,który zacznie obowiązywać od 24 maja 2018 roku. W celu zachowania ciągłości świadczonej usługi prosimy Cię o jego akceptację. W regulaminie opisujemy zasady świadczenia usługi oraz zobowiązujemy się do przetwarzania powierzonych nam przez Ciebie danych ze szczególną starannością.

Kliknij w link aby zapoznać się z nowym Regulaminem usługi.

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Witryny lub Serwisu oraz innych domen, wskazujących na poszczególne części Serwisu.